Kategoriler
Genel

Medyum Yorumları

Medyum Yorumları bu konuda çok önemlidir. Birileri o medyuma büyü yaptırmış ise mutlaka o medyum hakkında yorum yazar ve eğer isterse telefonunu ve adını paylaşır. Bu sayede sizde en iyi medyumlar konusunda daha hızlı bilgi sahibi olmuş olur ve hangisine işlem yaptırmak isterseniz o medyum ile iletişime geçebilirsiniz.

Gerçek Medyum

Gerçek Medyum bulmak için medyumların nasıl birileri olduğu konusunda bilgi vermek gerekiyor. Öncelikle gerçek medyumlar genç olmazlar. İstisnalar hariç! Kimi genç medyumlar çocukluklarından el almışlardır yada dedelerinden babalarından kendilerine geçen bir efsun vardır. Ama bu nadiren olur. Genelde gerçek medyumlar yaşlıdırlar. Konuştuğunuz zaman zaten ağızlarından tecrübe dökülür ve size saçma sapan kelimeler kurmazlar. Önlerine gelene büyü de yapmazlar.

Medyumlar Kim?

Medyumlar kim dediğiniz de cevabı onu bulduğunda anlayacaksınız. Hangi büyüyü yaptırmak istiyorsanız o büyünün kısa sürmesinde, etkisini hemen göstermesinde, etkili büyüler yapmasından medyumların kim olduklarını rahatça anlarsınız. Bu bur da yazılıp ta anlatılacak bir konu değildir.

En İyi Medyumlar ile tanışmanız ümidi ile sitemizdeki yapılan yorumlara bakarak ta gerçek medyumlar ve iletişim notlarını bulabilirsiniz. Biz büyüler ve büyücü ile ilgilenmiyoruz. Bizim amacımız kimlerle iletişim kurduğunuza dikkat etmeniz konusunda uyarıcı olmaktır.

Medyum yorumları hakkında bakılan ilk nokta kişilerin yaptırdıkları büyülerle alakalı yazmış olduklarıdır. En iyi işlem yapan medyumlar, en iyi medyumlar, meşhur medyumlar olarak atılmış yorumlar daha çok dikkat çekmektedir.

Kategoriler
Genel

Melbourne Medyumlar

Melbourne Medyumlar Hoca ve Medyumlar Hocalar Hakkında

Mel

bourne Medyumlar Hoca ve Medyumlar Hocalar hakkında bilmeniz gereken bilgileri burada sizlerle paylaşacağız. Bilindiği üzere büyü ve büyücülük eski tarihlere dayanmaktadır. Hatta 1400 yıl önce harut ve marut meleklerinin insanlar arasına gönderilip insanlara, karı kocanın arasını düzeltecek bazı dua ve büyüler öğrettikleri bilinmekte ve bu dua ve büyüleri insanlar kötüye kullanınca bu eylemlerin yasaklandığı din tarihimizde bilinmektedir.

Sydney Medyumlar

Büyü kavramı orta Asya ve Ortadoğu da Eski çağlardan bu yana büyük ilgi gördüğü, mısır firavun lahitlerinden büyülerin yazılı olduğu altın levhalar çıkmıştır. Büyülerin o çağlarda prens ve prenseslerin birbirlerine olan kıskançlıklarından yaptıkları bilinmekte. Bu yüzden büyüler günümüze kadar gelmiş ve hala gizemini koruyan bir ritüel olarak kalmıştır.

Çeşitli Türk kavimlerinde büyü, kehanet, falcılık, cincilik vardı. Ancak, Orta Asya Türklerinin dini inanış biçimini bilmeden bu toplulukların gizemcilikle ve mitlerle olan bağlantılarını çözümlemek oldukça güçtür. Orta Asya Türkleri İslam’ı kabul etmeden önce genellikle Şamanizm adı verilen bir dini akideye bağlıydılar. Şamanizm, umumiyetle Sibirya kavimlerinin dini inanışlarını ifade eden bir tabir olup, şimali Asya halkları arasında “büyücü, sihirbaz” anlamına gelen şaman kelimesinden müştaktır. “Şamanizm” terimiyle ifade edilen şey, arkaik ve tüm dünyaya yayılmış bir dinsel görüngüdür. Ama terimin dar anlamında Şamanizm, tipik olarak Sibirya ve Orta Asya ya ait dinsel bir olgudur.

Melbourne Medyumlar

Tevrat’ta Büyü


Yahudi kutsal kitabında büyü için kullanılan en yaygın kelime “kshp”
kökünden gelir. Akkadça’da bu kök kara büyüye delalet eder; İbranice’de ise ak büyü ile kara büyü ayrımı kesin değildir. Ancak “mekhaşefah” kelimesinin özel olarak kara büyü için kullanıldığı söylenebilir. Bununla beraber bu İbranice kelime Babilli büyücülerin bütün yaptıklarını, mesela ölülerin ruhlarını çağırmayı ifade etmez. Diğer bir kelime de “Aşaf” tır (büyücü). Aşafim (mekhaşefim (büyücüler, afsuncular) ile birlikte kullanılmıştır. Babilliler, Hititliler, Mısırlılar gibi Yahudiler arasında da yılanı büyüleyen kimseler vardı. Yahudi kutsal kitabında başlıca üç büyücü tipi verilir.


1-Esas işi gelecekten haber verme olan kimseler. Bunlar falcı (meonen),
müneccim (kosem kesamim) ve gaipten haber veren kahinlerdir. (menaheş)
2-Doğrudan doğruya büyü ile uğraşan, büyücü, afsuncu (mekhaşef), büyü ve tılsımla bağlayan (hover, hever) kimseler.
3-Cincilik ve bakıcılık yaparak, kötü ruhlardan bilgi edinerek hem kehanet hem de büyü ile uğraşanlar. Bu büyücü listesi, bazen benzer terimler kullanılarak Yahudi kutsal kitabında ufak farklılıklarla defalarca geçer.
İçinde krallarında yer aldığı büyü ile ilgili uygulamalar oldukça çoktur.
İsrail oğullarının ilk kralı Saul cincileri ve bakıcıları ülkeden kovmuşken Filistiler karşısında zayıf düşünce bir cinci kadın buldurdu ve onun vasıtasıyla ölmüş Samuel ile görüştü. Kral Yoram’ın annesinin afsunculuğu
Manessenin oğullarını ateşten geçirmesi, müneccimlik, sihirbazlık, afsunculuk etmesi ve cinciler bakıcılar kullanması gibi daha başka örneklerde vardır. Halk da falcıları, afsuncuları, müneccimleri, sahte peygamberleri dinliyordu.

Babil ve Mısır’daki kadar çeşitleri ve usta uygulayıcıları bulunmasa da Yahudi kutsal kitabındaki şiddetli yasaklamalardan anlaşılmaktadır ki Yahudi dini büyüsel kavramların etkileri altındaki bir kültür çevresinde gelişti. Aslında Yahudi dinine göre büyünün etkisine inanma, Tanrı iradesinin beşeri maksatlara alet olması anlamına geleceğinden, tek bir Tanrı’nın dünyayı idare etmesi inancına ters düşer. Bu sebeple Yahudi kutsal kitabında “Afsuncu kadını yaşatmayacaksın” denilmiştir.

Ayrıca “Cincilere ve bakıcılara dönmeyin”; “Sihirbazlık etmeyeceksiniz ve müneccimlik etmeyeceksiniz”; “Ve cinci yahut bakıcı olan erkek veya kadın mutlaka öldürülecektir” gibi yasaklamalar yanında afsunculuk, büyücülük, müneccimlik, yıldızlara bakıcılık ve benzerlerinin başa gelecek şeylerden kurtaramayacağı açıklaması da yer almaktadır.

Bunlar ve benzeri ifadelerden kara büyünün yasaklandığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında, Yahudi olmayan milletlerin mekruh fiilleri olarak nitelendirilen bu gibi yasak işler hiçbir şekilde ak büyü olarak da yapılmayacaktır. Büyüye karşı sert yasaklama Talmud’da, özellikle Mişna’da bulunur. Mişna’da büyü puta tapıcılıkla bir tutulur. Orta çağ’da ve asrımızın ortalarında Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından büyücüler şeytanın halkı olmak, tabiat üstü sırlara sahip olmaya kalkışmakla suçlanmıştır.

İşte büyü ve afsun eylemlerinde daha açıklaması çok uzun yazılar ve anlatımlar mevcuttur. Buna göre dikkat edilecek en büyük hususlardan biride bu işleri gerçek yapan insanlardır. Dolandırıcılara dikakt etmenizi büyü ilmi ile alakası olmayan kişilerle muhattap bile olunmaması gerektiğini buradan altını çizerek belirtmek isteriz.

MELBOURNE MEDYUMLAR

Kategoriler
Genel

Sydney Medyumlar

Sydney Medyumlar Hoca ve Medyumlar Hocalar Hakkında

Sydney Medyum Hoca ve Medyumlar Hocalar hakkında bilmeniz gereken bilgileri burada sizlerle paylaşacağız. Bilindiği üzere büyü ve büyücülük eski tarihlere dayanmaktadır. Hatta 1400 yıl önce harut ve marut meleklerinin insanlar arasına gönderilip insanlara, karı kocanın arasını düzeltecek bazı dua ve büyüler öğrettikleri bilinmekte ve bu dua ve büyüleri insanlar kötüye kullanınca bu eylemlerin yasaklandığı din tarihimizde bilinmektedir.

Sydney Medyumlar

Büyü kavramı orta Asya ve Ortadoğu da Eski çağlardan bu yana büyük ilgi gördüğü, mısır firavun lahitlerinden büyülerin yazılı olduğu altın levhalar çıkmıştır. Büyülerin o çağlarda prens ve prenseslerin birbirlerine olan kıskançlıklarından yaptıkları bilinmekte. Bu yüzden büyüler günümüze kadar gelmiş ve hala gizemini koruyan bir ritüel olarak kalmıştır.

Sydney Medyumlar

Çeşitli Türk kavimlerinde büyü, kehanet, falcılık, cincilik vardı. Ancak, Orta Asya Türklerinin dini inanış biçimini bilmeden bu toplulukların gizemcilikle ve mitlerle olan bağlantılarını çözümlemek oldukça güçtür. Orta Asya Türkleri İslam’ı kabul etmeden önce genellikle Şamanizm adı verilen bir dini akideye bağlıydılar. Şamanizm, umumiyetle Sibirya kavimlerinin dini inanışlarını ifade eden bir tabir olup, şimali Asya halkları arasında “büyücü, sihirbaz” anlamına gelen şaman kelimesinden müştaktır. “Şamanizm” terimiyle ifade edilen şey, arkaik ve tüm dünyaya yayılmış bir dinsel görüngüdür. Ama terimin dar anlamında Şamanizm, tipik olarak Sibirya ve Orta Asya ya ait dinsel bir olgudur.

Tevrat’ta Büyü


Yahudi kutsal kitabında büyü için kullanılan en yaygın kelime “kshp”
kökünden gelir. Akkadça’da bu kök kara büyüye delalet eder; İbranice’de ise ak büyü ile kara büyü ayrımı kesin değildir. Ancak “mekhaşefah” kelimesinin özel olarak kara büyü için kullanıldığı söylenebilir. Bununla beraber bu İbranice kelime Babilli büyücülerin bütün yaptıklarını, mesela ölülerin ruhlarını çağırmayı ifade etmez. Diğer bir kelime de “Aşaf” tır (büyücü). Aşafim (mekhaşefim (büyücüler, afsuncular) ile birlikte kullanılmıştır. Babilliler, Hititliler, Mısırlılar gibi Yahudiler arasında da yılanı büyüleyen kimseler vardı. Yahudi kutsal kitabında başlıca üç büyücü tipi verilir.


1-Esas işi gelecekten haber verme olan kimseler. Bunlar falcı (meonen),
müneccim (kosem kesamim) ve gaipten haber veren kahinlerdir. (menaheş)
2-Doğrudan doğruya büyü ile uğraşan, büyücü, afsuncu (mekhaşef), büyü ve tılsımla bağlayan (hover, hever) kimseler.
3-Cincilik ve bakıcılık yaparak, kötü ruhlardan bilgi edinerek hem kehanet hem de büyü ile uğraşanlar. Bu büyücü listesi, bazen benzer terimler kullanılarak Yahudi kutsal kitabında ufak farklılıklarla defalarca geçer.
İçinde krallarında yer aldığı büyü ile ilgili uygulamalar oldukça çoktur.
İsrail oğullarının ilk kralı Saul cincileri ve bakıcıları ülkeden kovmuşken Filistiler karşısında zayıf düşünce bir cinci kadın buldurdu ve onun vasıtasıyla ölmüş Samuel ile görüştü. Kral Yoram’ın annesinin afsunculuğu
Manessenin oğullarını ateşten geçirmesi, müneccimlik, sihirbazlık, afsunculuk etmesi ve cinciler bakıcılar kullanması gibi daha başka örneklerde vardır. Halk da falcıları, afsuncuları, müneccimleri, sahte peygamberleri dinliyordu.

Babil ve Mısır’daki kadar çeşitleri ve usta uygulayıcıları bulunmasa da Yahudi kutsal kitabındaki şiddetli yasaklamalardan anlaşılmaktadır ki Yahudi dini büyüsel kavramların etkileri altındaki bir kültür çevresinde gelişti. Aslında Yahudi dinine göre büyünün etkisine inanma, Tanrı iradesinin beşeri maksatlara alet olması anlamına geleceğinden, tek bir Tanrı’nın dünyayı idare etmesi inancına ters düşer. Bu sebeple Yahudi kutsal kitabında “Afsuncu kadını yaşatmayacaksın” denilmiştir.

Ayrıca “Cincilere ve bakıcılara dönmeyin”; “Sihirbazlık etmeyeceksiniz ve müneccimlik etmeyeceksiniz”; “Ve cinci yahut bakıcı olan erkek veya kadın mutlaka öldürülecektir” gibi yasaklamalar yanında afsunculuk, büyücülük, müneccimlik, yıldızlara bakıcılık ve benzerlerinin başa gelecek şeylerden kurtaramayacağı açıklaması da yer almaktadır.

Bunlar ve benzeri ifadelerden kara büyünün yasaklandığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında, Yahudi olmayan milletlerin mekruh fiilleri olarak nitelendirilen bu gibi yasak işler hiçbir şekilde ak büyü olarak da yapılmayacaktır. Büyüye karşı sert yasaklama Talmud’da, özellikle Mişna’da bulunur. Mişna’da büyü puta tapıcılıkla bir tutulur. Orta çağ’da ve asrımızın ortalarında Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından büyücüler şeytanın halkı olmak, tabiat üstü sırlara sahip olmaya kalkışmakla suçlanmıştır.

İşte büyü ve afsun eylemlerinde daha açıklaması çok uzun yazılar ve anlatımlar mevcuttur. Buna göre dikkat edilecek en büyük hususlardan biride bu işleri gerçek yapan insanlardır. Dolandırıcılara dikakt etmenizi büyü ilmi ile alakası olmayan kişilerle muhattap bile olunmaması gerektiğini buradan altını çizerek belirtmek isteriz.

SYDNEY MEDYUMLAR

Kategoriler
Genel

Gerçek Büyüler

Gerçek Büyüler

Gerçek büyüler dediğimiz zaman aklımıza hep karanlık varlıklar ve karanlık güçler gelir. Büyü çok farklı bir ritüeldir. Bu kişinin yaptıracağı büyülere bağlı olarak değişmektedir.

(Afsun) Büyü, sihir, üfürük, sihirbazların tuzağı, hile yapılan kötü işler.
Afsan ( Farsça) kelimesinin başka bir şekli olup afsayidan mastarından müştaktır. Kelimenin kökü “Su” dur. Bugün afsun kelimesi Farsça’da bilhassa zehirli hayvanların sokmalarına karşı yapılan “Şerbet” manasını taşımaktadır. Güya kendilerinde yılanları, akrepleri v.b. uyuşturma kudreti bulunan bazı dervişler bunların zehirlerine karşı olan muafiyetlerini münasip bir bedel mukabilinde başkalarına nakledebilirler. Bu maksatla
ekseriya vücudun muayyen bir uzvu afsunlanır; mesela sağ veya sol el gibi. Artık o elle bu kabil hayvanların tehlikesizce tutulabileceğine inanılır. Orta Asya Türklerinde de yılanı ininden çıkarmak yahut zehrini gidermek için yılan afsunu okunurdu. Dudaklardaki uçuk kötü bir ruhtan bilinir, özel bir törenle efsunlanarak tedavi edilirdi.

Gerçek Büyüler

Büyülerin özellikleri vardır. Bu özellikler ;

gibi türlü büyü çeşitleri vardır. Elbette bu şekildeki büyüleri yapacak olan medyumlar çok özel medyumlar olması gerekir. El almış, büyü ilmi almış kişiler olması gerekir. Büyü çeşitleri olarak kara büyüler ve İyilik üzere büyüler mevcuttur. Birilerinin arasını yapacak, sıkıntılarını giderecek, huzursuzlukların sebebi bilinmeyen durumlarda iyilik (ak) büyüler yapılmaktadır.

Süryani, Papaz, Domuz, Ermeni büyüsü kara büyülerdir. Bu büyüleri yapmak gerçekten ilim ister ve her medyum ben yaparım diyemez. Bu tür büyülerle uğraşan kişiler ya intikam, ya huzursuzluk, yada birilerinin kötü olmasını isteyen kişiler tarafından yapılan büyüler olduğu için medyumlarında bu konuda hassas bir takım işlemler yaptıkları bilinmektedir.

Kara büyüler asırlardır yapılan, hatta firavunların zamanında bile prens ve prenseslerin birbirlerine yaptıkları büyüler mevcuttur. Eski mısır lahitlerinden çıkan altın levhalar üzerine büyüler yazıldığı görülmüştür. Fakat çoğu henüz çözülememiştir. Büyü gerçektir. Büyünün gerçekliğini bir çok şeyde hissedebilirsiniz. Belirtileri arasında ruhsal dengesizlik, iç bunalım, agresif davranışlar, rahatsız edici haller, kötü rüyalar vs. gibi tüm bunlara eşlik eden bulgular büyü olduğunun bir başka kanıtıdır.

Kimi zaman doktorların bile üstesinden gelemediği bazı manevi rahatsızlıklar büyüler ile çözülmüş ve tedavi edilmişlerdir. Bu durumlar için gerçekten bu büyüyü yapan kişilerin bulunması gerekebilir. Herkes kara büyü ile uğraşmaz. Bu yüzden önceliğiniz gerçek medyumlar tarafından yapılan büyülerin yaptırılmasıdır.

Kategoriler
Genel

Avustralya Gerçek Medyumlar

Avustralya Gerçek Medyumlar

Avustralya Gerçek Medyumlar olarak tavsiye edilen tüm medyumların ve hocaların isimlerini sizler için topluyoruz. Bu isimleri özellikle toplamamızın nedeni dolandırılmadan, gerçek büyüler yaptırarak sonuç almanızdır. Büyü yapan gerçek medyumlar Avustralya olmak üzere, Avustralyanın büyük kentlerinde de bulunmaktadır. Bu yüzden hem Türkiye hem Avustralya olmak üzere tüm medyum isimlerini araştırmaktayız.

Avustralya Gerçek Medyumlar

Gerçek Etkili Medyumlar Avustralya

Avustralya da Gerçek ve Etkili medyum arıyorsanız Gerçek Medyumların Sitesi olan Avustralya Medyumlar sitesindeki yorumları takip edin. 2021 de Avustralya dan tavsiye edilen medyumlara büyü yaptırmış gerçek kişilerin yorumlarını okuyun. Çaresiz kalmış, kocasından ayrılma durumuna gelmiş, evini terk etmiş kocaları geri getirme, bağlama konusunda etkili medyum hocalar ile iletişime geçin ve sorunlarınıza çare bulun.

Avustralya Büyü Bozan Hocalar

Avustralya da büyü bozan gerçek medyum hocalar ile tanışıp sorunlarınıza çare bulmak istiyorsanız sayfalardaki kişilerin yaptıkları yorumları takip edebilir ve en iyi hocaların telefonlarını alarak iletişime geçebilirsiniz. Bu site yalnızca gerçek medyum yorumları ve tavsiyeleri üzerine yapılmıştır. Medyumlar yada hocalarla hiç bir ilişkisi yoktur.

Avustralya Gerçek Hocalar

Avustralyada gerçek hocalara ulaşmak için öncelikle onların isimlerine ve telefonlarına ulaşmanız gerekmektedir. Burada size vermiş olduğumuz bilgiler sadece doğru medyumlar ve hocalar ile iletişime geçebilmeniz içindir. Kimsenin doğruluğunu elbette bilemeyiz fakat seçerek özenle yorumları sizlerle paylaşmaktayız. Büyüler hakkında, gerçek medyumlar, gerçek hocalar hakkında bilmek istediklerinizi sayfalarımızda paylaşarak onların gerçekliğini nasıl anlayacağınızı öğrenebilirsiniz.

Avustralya gerçek medyumlar hakkında tüm bilmeniz gereken herşeyi elimizden geldiğince paylaşacağız. Sizlerinde yorumları çok önemli! Sormak istediklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz.